Wat wij doen

Background

Wij helpen bedrijven bij de doorontwikkeling en het beheren van webapplicaties. Met kennis en mankracht vullen we uw team aan om ideeën om te zetten in technologie. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden maken we veel gebruik van off-the-shelf code. Dit zorgt voor een snelle doorontwikkeling en meer tijd om met maatwerk de applicatie af te stemmen op uw organisatie.

DEV

Doorontwikkeling van webapplicaties

Wij helpen organisaties die de tijd, mankracht of ervaring missen om hun webapplicaties door te ontwikkelen. We zien dat een externe visie vaak al een positieve invloed heeft op het proces. De ervaring uit andere projecten maakt ons kritisch en zorgt voor betere inzichten. Voor het (door)ontwikkelen van applicaties hanteren we een standaard projectaanpak en gebruiken we een bouwstraat om de doorontwikkeling te versnellen.

OPS

Operationeel beheer van webapplicaties

Operationeel beheer draait om de goede keuzes maken. Vastleggen aan welke eisen de applicatie moet voldoen en hier de juiste methode en technologie aan koppelen. Vanuit onze expertise in doorontwikkeling kiezen we altijd voor flexibele en schaalbare oplossingen.

Projectaanpak

De standaard aanpak van een project zorgt voor een gestructureerde werkwijze en ruimte om feedback te verwerken. Hiervoor werken we met een vaste sparringspartner vanuit de klant.

Prototype

Het project start met de ontwikkeling van een prototype om helder te krijgen of het team op één lijnt ligt met de projecteigenaar. Andere verwachtingen of verbeteringen worden in deze fase besproken om tot het juiste concept te komen voor de ontwikkeling.

Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling wordt als eerst gewerkt aan de kernfunctionaliteit. Door de onderdelen van de applicatie te prioriteren worden eerst de belangrijkste delen werkend gemaakt. Door vanuit deze basis verder te werken worden conflicten met de kern van de applicatie vermeden.

Testen

Om de kwaliteit van de applicatie te garanderen wordt er continu uitvoerig getest. Waar dit normaal veel tijd in beslag neemt, maken wij hiervoor gebruik van onze eigen testautomation tool. Dit scheelt veel tijd die we benutten om de applicatie te verbeteren.

Secure by design

Informatiebeveiliging is een standaard onderdeel van ons ontwikkelproces. Dit maakt dat ons werk voldoet aan de standaard veiligheidsnormen. Hiervoor werken we samen met Nestor Security.

Bouwstraat

Voor de doorontwikkeling van webapplicaties gebruiken we een bouwstraat. Hiermee automatiseren we repetitieve taken. Dit betekent geen handmatig werk om te testen, sneller nieuwe features uitrollen door automatische updates en een veilig systeem door het vrijwel instant uitvoeren van beveiligingspatches.